Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Samengevat wil ik verklaren dat uw gegevens die ik van u ontvang bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Lars Smook. De eigenaar van Lars Smook Fotografie, gevestigd te Enschede. Lars Smook Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09178607

Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer en/of adres) zijn uitsluitend voor mij. Ik gebruik deze om contact met u te onderhouden over de werkzaamheden die ik voor u verricht of mogelijk ga verrichten.

Mocht er een samenwerking tot stand komen, dan vraag ik u waarschijnlijk om aanvullende (relevante) gegevens. Gegevens die ik verwerk hebben onder andere betrekking op de volgende doelen;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk.
– Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
– Het verwerken of afhandelen van een betaling nadat u een mijn dienst heeft afgenomen.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. En niet zonder aanleiding en/of toestemming worden gedeeld met derden

Ik houdt me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en zorgvuldig worden vernietigd.

Deze site maakt gebruik van analytische cookies. Analytische cookies zijn de cookies die worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen. De gegevens worden anoniem verwerkt door Google verwerkt en worden door hen versleuteld.