TARIEVEN

Elke foto-opdracht is anders, omstandigheden kunnen verschillend zijn en/of fotowensen kunnen meer of minder bewerkelijk zijn. Hierdoor kunnen de tarieven variëren. Om deze reden heb ik ervoor gekozen hier niet een overzicht met tarieven te publiceren. Op verzoek ben ik graag bereid de tarieven voor uw opdracht op voorhand kenbaar te maken. Hiervoor kunt u mij het beste een bericht sturen.

De tarieven die wij hanteren zijn gebaseerd op de tarievenlijst die door stichting BeeldAnoniem worden voorgesteld.


VOORWAARDEN

Op alle rechtsbetrekkingen van Lars Smook Fotografie zijn de algemene voorwaarden van de NVJ/NVF van toepassing.

Alle beelden op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Ieder gebruik dat niet vooraf is overeengekomen wordt als een inbreuk op het auteursrecht beschouwd en ook als zodanig behandeld.
Foto’s mogen zonder overleg niet worden bewerkt en/of worden aangesneden. Tevens dient bij publicatie de auteur te worden vermeldt tenzij anders is overeengekomen.

Eventuele kortingen en/of andere tegemoetkomingen komen te vervallen wanneer het factuur niet binnen de geldende factuurtermijn voldaan wordt.